تبلیغات
دلنوشته های شاعر بی مغز :) - «در جواب دخترم که پرسید: چرا مرا به دنیا آوردی؟»